Endüstriyel geriye eğik kanatlı Fantürk Salyangoz Fanlar alçak basınçlı, orta basınçlı, yüksek basınçlı olarak sınıflandırılır.
Alçak Basınçlı Fanlar
• Temiz ve tozlu hava emişlerinde kullanılır.
• Yüksek randımanlı ve düşük ses seviyeli bu seriler, yoğun
bir şekilde soğutma, havalandırma, kurutma, mekanik çekme
ve zehirli gaz tertibatlarında kullanılır.

Orta Basınçlı Fanlar
• İçinde çok farklı malzeme olan çok tozlu havanın
emişlerinde kullanılır.
• Bu serinin en belirgin özelliği yüksek randımanı (Özel
profil, ters paletli çark kullanımından kaynaklanır.) ile
tozlu veya taneli malzeme içeren akışkanların emişini
eşleştirmesidir. Ayrıca bu fanlar serbest ağızlı çalışma ile de
olsa motora yük bindirmemek amacıyla çok yassı güç emiş
eğrisine sahiptirler.
• Marangozhanelerde lifli malzemeler hariç, ağaç ve testere
talaşı,mekanik sanayilerde taşlama çapağı ve metalik
cilalama taşımalarında, çimento, seramik, değirmen, tarımsal
gıda fabrikalarında, tabakhanelerde, dökümhanelerde, tekstil
ve kimya sanayilerinde pnömatik taşımalarda ve genel
olarak alçak ve orta basınçta zararlı havanın taşınması
istenilen bütün uygulamalarda kullanılır.
Yüksek Basınçlı Fanlar
• Çok tozlu dahil olmak üzere hava emişlerinde kullanılır.
• Bu fanlar özellikle, orta ve yüksek basınçta küçük debi
ihtiyacı olan çimento, fabrikalarında, dökümhanelerde,
kupel ocaklarında ve matoz brülörlerinde, un ve makarna
fabrikalarında, kimya, demir izabeciliği, metalürji
sanayilerinde, pnömatik taşımalarda kullanılır.

Tahrik sitemine göre;
• Direk Akuple
• Kayış-Kasnaklı
• Kaplinli olarak imal edilebilmektedir.
Ürün Malzeme Özellikleri
Standart olarak ST37 veya ST52 çelik malzemeden üretilir.
Gövdesi Elektrostatik toz boyalıdır. Korozif ve yüksek sıcaklık
için Cr-Ni paslanmaz saç gibi özel üretimler mevcuttur.
Patlayıcı ortamlar için exproof özellikli alüminyum rotorlu
olarak da üretilmektedir